Behandling/konsultation

Att komma till insikt om sitt känsloätande och förändra detta är en viktigt bit för att nå viktstabilitet. 7:7 är en vetenskapligt framtagen och utprovad behandling för att komma till rätta med sitt känsloätande och nå en hållbar viktminskning. Du garanteras  ½ - 1 kg viktminskning/vecka om du följer programmet. Du har hela tiden tillgång till personlig återkoppling.

 

Behandlingen berättigar till  friskvårdsersättning 

 

Om du väljer individuell behandling startar vi med ett konsultativt möte då du berättar om ditt matmönster dina sug. Vi bestämmer fokusområden för behandlingen. Genom att använda både pdt (psykodynamisk terapi) och kbt (kognitiv beteendeterapi) hjälper jag dig att komma till rätta med ditt känsloätande. Du har hemövningar mellan samtalen. Antalet träffar varierar beroende på behovet. Du kan välja att komma en gång eller gå en serie samtal.  Pris 1 100:-/samtal (+ moms).

iKBT - 7:7. Du har fri tillgång till de olika modulerna i iKBT. Du kan boka tid för individuell coachning av det/de avsnitt du önskar. Speciellt avsnittet om känsloätande är stort och kan vara svårt att göra på egen hand. Du kan boka tid för samtalsstöd utifrån dina behov. 

 I gruppbehandlingen träffas vi tio gånger. Gruppen består av fem till åtta deltagare. Vi fokuserar ett tema vid varje träff. Vi har hemuppgifter mellan träffarna. Som kursbok har vi "VILSE I VIKTPUZZLET? 10 steg till en hållbar viktminskning". Pris 4500:- (+ moms) 

Genom viktminskningsgrupper på företag stimulerar medarbetare varandra till goda vanor och livsstilsförändring för ökat välbefinnande och bättre hälsa. Kontakta mig för mer info.

Jag föreläser och har workshops om att nå en varaktig viktminskning.