Foto: Johan Westin

Bli kvitt ditt känsloätande och nå en hållbar vikt. Du erbjuds inga luftslott utan en realistisk och verklighetsnära behandling som fungerar. 

  

Birgitta Adolfsson 

Leg. psykolog, PhD

Medlem i Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna

 

Mottagning: Åsögatan 155, Stockholm. Porttelefon: Söders Mötesrum. Digitala samtal via telefon eller Google Meet.

 

Mobil: 070-788 02 33

 

E-post: birgitta.adolfsson@sjusju.se

 

Instagram: @viktpsykologen